Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

Tên Cơ quan Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp
Tên (Tiếng Anh) National Institute of Agricultural Planning and Projection (NIAPP)
Bộ chủ quản Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quản quản lý trực tiếp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ 61 Hàng Chuối, Hà Nội
Số điện thoại/fax 0439716408 / 0438214163
Email / website This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / www.niapp.org.vn
Chức năng, nhiệm vụ

Có nhiệm vụ điều tra cơ bản, phân vùng quy hoạch và thiết kế nông nghiệp trong phạm vi cả nước; nghiên cứu khoa học, biên soạn quy trình và tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật trong công tác phân vùng, quy hoạch và thiết kế nông nghiệp:

- Điều tra khảo sát lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính các loại tỷ lệ, phục vụ công tác quy hoạch, thiết kế, công tác giải phóng mặt bằng xây dựng, các khu chức năng nông thôn, khu tái định cư.

- Nghiên cứu điều tra phân loại đánh giá đất, phân tích đất và quy hoạch sử dụng đất các cấp.

- Điều tra cơ bản trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

- Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp, nông thôn cấp tỉnh, thành phố, cấp huyện, xã và các ngành hàng trong nông nghiệp; tham gia quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội các cấp.

- Quy hoạch và lập các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, dự án di dân tái định cư .
Cơ cấu tổ chức và cán bộ

Cơ cấu  tổ chức có Trung tâm viễn thám và GIS trực thuộc viện Quy hoạch và Thiết kế NN

     3.2 Cán bộ

Bảng 1:  Danh sách cán bộ

   TT

 

    HỌ VÀ TÊN

 

BC/HĐ

Nam/Nữ

   NGÀY SINH

    HỌC HÀM

    HỌC VỊ

  CHUYÊN MÔN

  CHỨC VỤ

  GHI CHÚ

   1

              2

    3

4

5

         6

           7

        8

       9

   1

Nguyễn Thanh Xuân

   BC

   nữ

   09/03/58

      TS

Viễn thám - GIS, Địa vật lý

Giám đốc trung tâm

 

   2

Lê Nhị Thủy

   BC

   nữ

   02/11/62

      ThS

Hệ thống NN

NCVC

 

   3

Nguyễn Thị Hồng Anh

   BC

   nữ

    30/8/69

       ThS

Quản lý tài nguyên đất và nước

      NCV

 

   4

Đỗ Minh Phương

   BC

  nam

    29/9/72

       ThS

Viễn thám - GIS

     NCV

 

   5

Hồ Tấn Năm

   BC

  nam

    07/10/50

      KS

Trắc địa ảnh

Phó GĐ trung tâm

 

  6

Nguyễn Đức Chiến

  BC

  nam

   13/12/50

     KS

 Trắc địa ảnh

   NCV

 

  7

Nguyễn Thị Kim Chiến

  BC

   nữ

   25/10/66

     KS

Công trình thủy lợi

   NCV

 

  8

Nguyễn Đại Dương

  BC

  nam

   14/6/72

    CN

 Kinh tế

   NCV

 

  9

Bùi Văn Hùng

  HĐ

  nam

   11/7/73

   KS

 Tin học

   NCV

 

 

Trang thiết bị lớn đã được đầu tư

Danh sách trang thiết bị

   TT

            TÊN TRANG THIẾT BỊ,

  VÀ CÁC TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHÍNH

   KINH PHÍ

    (USD)

NĂM ĐẦU TƯ

          CHÚ THÍCH

  1

Hệ thống xử lý ảnh viễn thám quang học và radar lập các bản đồ chuyên đề nông nghiệp

   1.159.570

      2007

Dự án Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và Môi trường tại Việt Nam