Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Viện Địa lý, Viện KHCNVN

Tên cán bộ Năm sinh H.hàm, h.vị Chuyên ngành Email

1. Nguyễn Đình Dương

1955 PGS. Tiến sĩ đo ảnh viễn thám This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Nguyễn Cẩm Vân

1956 PGS. Tiến sĩ Địa lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Phạm Quang Vinh

1960 Tiến sĩ Viễn thám - Bản đồ

4. Hồ Lệ Thu

1971 Thạc sĩ Địa chính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Lê Vân Anh

1983 Thạc sĩ Bản đồ - Viễn thám - GIS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Trần Anh Tuấn

1978 Thạc sĩ Bản đồ, Viễn thám và GIS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.